ვებ-გვერდი მუშაობს სატესტო რეჟიმში

ვებ-გვერდის ძველი ვესია
+ A -
A A A
a A

გადახდისუუნარობის ცნობა

“საქართველოს სასმართლოების შესახებ” საქართველოს ორგანული კანონის მე-13,1 მუხლის თანახმად გაიცემა უფლება მედიასაშუალებებზე სასამართლოში ფოტო, ვიდეო გადაღების შემდეგი განცხადების შევსებით

ელექტრონული განცხადების ფორმა

სკანირებული ფაილის გაგზავნა

თბილისის საქალაქო სასამართლოს

განცხადება

გთხოვთ, გვაცნობოთ მიმდინარეობს თუ არა გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება შემდეგი ორგანიზაციის მიმართ.

გთხოვთ, შეიყვანოთ აქტიური ელ.ფოსტა. განცხადების გაგზავნისათვის აუცილებელია დააჭიროთ ელ. ფოსტაზე გამოგზავნილ ბმულს

2. ატვირთეთ დასკანერებული განცხადების ფაილი

გთხოვთ, შეიყვანოთ აქტიური ელ.ფოსტა. განცხადების გაგზავნისათვის აუცილებელია დააჭიროთ ელ. ფოსტაზე გამოგზავნილ ბმულს

მითითება

1. პროცესის გაშუქება შესაძლებელია სასამართლო სხდომის დაწყების წინ საქმის განმხილველი მოსამართლისათვის წერილობითი განცხადების წარდგენის საფუძველზე. განცხადება გადაღების მსურველი მედიასაშუალების ჟურნალისტის მიერ წარმოდგენილი უნდა იყოს სასამართლოს მოქალაქეთა მომსახურების ცენტრში ან ელექტრონული ფორმით, პროცესის დაწყებამდე გონივრულ ვადაში, მაგრამ არაუგვიანეს 1 საათისა.

2. საზოგადოებრივი მაუწყებელი სარგებლობს სხდომის გაშუქების კანონისმიერი უპირატესობით, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებელი არ სარგებლობს ასეთი უფლებამოსილებით, მისით სარგებლობა შეუძლია სხვა საერთო საეთერო მაუწყებელს. თუ განცხადება წარდგენილია ერთზე მეტი საერთო საეთერო მაუწყებლის მიერ, მოსამართლე უფლებამოსილ პირს შეარჩევს წილისყრის საფუძველზე. პირი, რომელიც ახორციელებს გადაღებას, ვალდებულია უზრუნველყოს ჩანაწერის გადაცემა მასობრივი ინფორმაციის სხვა საშუალებებისათვის მათი მოთხოვნისთანავე