GEOENG
   
 


თქვენთვის სასურველი ინფორმაციის მისაღებად მიუთითეთ თარიღი, (რა რიცხვიდან, რა რიცხვამდე გნებავთ ინფორმაციის მიღება) აირჩიეთ მოსამართლე, განსასჯელი,  მხარეები, ან დარბაზი, შემდეგ გრაფაში მიუთითეთ შესაბამისი პარამეტრი და დააწექით ძიების ღიალკს

მიმდინარე თარიღი: 2015.04.18
თარიღი მოსამართლე მხარეები დარბაზი
2013.11.28 12:00 გეწაძე შოთა ტარიელ ლომინაიშვილი- საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო 36
2013.11.28 12:30 ჯორბენაძე ნათია ბენედიქტ მაჩაიძე -სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო, ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 33
2013.11.28 12:30 ონიანი თამარ სამართალდარღვევები- ასკ-ის 86-ე მუხლის პირველი ნაწილი 32
2013.11.28 13:00 ონიანი თამარ საჩივრის ავტორი - ცოტნე მურღულია- მოწინააღმდეგე მხარე - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი 32
2013.11.28 13:00 ჯორბენაძე ნათია როინ ლიპარტელიანი- ქ.თბილისის მერია, სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური და ქ. თბილისის ტერიტორიების გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების საკითხთა კომისია 33
2013.11.28 13:00 კვაჭანტირაძე ინგა ზემირხან ხატოიანი- სსგს თბილისის სამოქალაქო რეესტრის სამსახური; მესამე პირები: ხანუმა და თამარ ხატოიანები 37
2013.11.28 13:00 დარასელია ნანა ლამარა და უჩა კურატიშვილები- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური. 34
2013.11.28 13:00 ერემაძე მირანდა ალექსანდრე ქოჩიაშვილი -მერია და ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური 39
2013.11.28 13:00 გეწაძე შოთა მაია ბრეგვაძე- სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 36
2013.11.28 13:30 დარასელია ნანა ვახტანგ შიხიაშვილი- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური 34
2013.11.28 13:30 ჯორბენაძე ნათია სს ,,კრისტალტექნიკა”- თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური, მესამე პირი: ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 33
2013.11.28 14:00 ჯორბენაძე ნათია ი.მ.ა ,,ერთობა 2013”, ჯაბა ნოზაძე, გრიგოლ ზაალიშვილი, შპს ,,სკოლა XXI-ე საუკუნე”- ქ. თბილისის საკრებულო, ქ. თბილისის მერია 33
2013.11.28 14:00 ონიანი თამარ საჩივრის ავტორი - გურამ ბერაძე- მოწინააღმდეგე მხარე - შსს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი 32
2013.11.28 14:00 დარასელია ნანა აშოტ მარკარიანი -საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო, ამავე სააგენტოს თბილისის სარეგისტრაციო სამსახური 34
2013.11.28 14:00 ერემაძე მირანდა თბილისის მერია- პაატა გომელაური 39
2013.11.28 14:00 გეწაძე შოთა იოსებ ბარბაქაძე- აღმოსავლეთ საქართველოს ადგილობრივი საბჭო 4
2013.11.28 15:00 გეწაძე შოთა შპს ,,მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია Gეოჩაპიტალ’’- სსიპ აღსრულების ეროვნული ბირო, მესამე პირი - კერძო აღმასრულებელი რევაზ სულწაძე 36
2013.11.28 15:00 ერემაძე მირანდა არჩილ ბრეგვაძე -თავდაცვის სამინისტრო 39
2013.11.28 15:00 დარასელია ნანა ალბერტ ნურბეგიანი- სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 34
2013.11.28 15:00 ონიანი თამარ სს ”თელასი”- თბილისის მერიის ზედამხედველობის საქალაქო სამსახური 32
2013.11.28 15:00 კვაჭანტირაძე ინგა შპს ,,ბათუმი მედია გრუპი” -საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 37
2013.11.28 16:00 დარასელია ნანა დალი ჯანიაშვილი- საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 34
2013.11.28 16:00 ერემაძე მირანდა გიორგი გოგაშვილი- მერია და სსიპ თბილისის არქიტექტურის სამსახური. მესამე პირი: თამარ ადამაშვილი 39
2013.11.28 16:00 გეწაძე შოთა ი/მ ლიანა პოპკოვა- საქართველოს ეროვნული ბანკი 36
2013.11.28 16:30 ონიანი თამარ ააიპ ”სტუდია მონიტორი”- სსიპ შემოსავლების სამსახური 32
2013.11.28 17:00 კვაჭანტირაძე ინგა ამირა საიდაჰმადოვა - სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 37
2013.11.28 17:00 ერემაძე მირანდა თენგიზ ქობელაშვილი- "საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო " 39
2013.11.28 17:00 დარასელია ნანა ლევან ანჯაფარიძე- სსიპ ,,საქართველოს კინემატოგრაფიის ეროვნული ცენტრი’’, საქარტველოს კულტურისა და ძეგლტა დაცვის სამინისტრო 34
2013.11.28 17:00 ბუსკაძე ნათია თამაზ ცვარიანი- საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის მცხეთა-მთიანეთის სამმართველო 36
2013.11.27 10:00 არდაზიშვილი ხატია ქეთევან ხაჩიძე- სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო და გლდანი-ნაძალადევის მომსახურების ცენტრი 35
Created By: Pro-Service Copyright © 2008 . All Rights Reserved.